Hyundai Santa Fe Forums banner

Hyundai Engine (2.4L I4, 01-06)

6
17K
6
17K
9
880

Delta (2.7L, V6 01-06)

9
32.3K
9
32.3K
8
5.3K

Sigma (3.5L, V6 01-06)

6
7.1K
6
7.1K
2
667
3
2.7K
0
0
N/A

Turbo (2.0, I4 2013+)

11
13.3K
11
13.3K
0
0
N/A
Top